Su Sondajı

Başarılı Su Sondajı

Sondaj dünya üzerinde delik açmaya yarayan yöntemlere verilen addır. Kayaları parçalamak ya da delikte kesikler açmak gibi belirli prensiplerle yürütülen sondalama işlemidir.

BİZİM SONDAJ Her türlü zeminde ve sert kayada Su Sondajı yapabilmektedir. Sondaj; kaya ortamda hava sirkülâsyonu ile yumuşak zeminlerde ise çamur sirkülâsyonu ile yapılmaktadır. Arazinin durumuna göre, jeolojik yapıya formasyonların özelliklerine göre Her iki sondaj tekniğinin kullanılmasını gerektiren durumlar olabilmektedir.

Yumuşak ve yıkılan zeminlerde sondaj çamur sirkülâsyonu ile yapılır ve delme işleminden sonra kuyu teçhiz edilerek boru ile kuyu cidarı arası çakıllanır. Daha sonra kuyu inkişafı yapılır.

Kaya ortamda – Sert Kayalarda kullanılan sondaj tekniği çamur sirkülâsyonlu sondajdan daha farklıdır. Kaya ortamda sondaj, hava sirkülâsyonu ile gerçekleşir. Sonuçta bu işlemlerin sonucun da Akifer den (su taşıyan formasyondan) su alınır.

 

      Su Sondaj Nasıl Yapılır?

  • Su sondajı bir sondaj makinesinin arazinize gelmesiyle başlayan bir süreçtir. Su sondajı açmak için makinenin sondajın açılacağı tam noktaya yanaşması gerekmektedir. Nokta belirlenip makinanın kurulumu yapılmaya başlanır. Makinenin terazisi sondajın ilerleyen aşamalarında çok önem arz etmekte ve bu sebeple arazi hemen hemen düz bir zemine sahip olmalıdır.
  • Makine Kurlumu tamamlandıktan sonra bölgenin jeolojik yapısına göre havalı sondaj sistem veya sulu sondaj sitemi ile ilerleme metodu tercih edilir. örneği İstanbul çatalca sondaj açtırmak isterseniz bölgenin %80’i havalı sistem sondaja elverişlidir. eğer Silivri  sondaj açtırma isterseniz bu bölge muhtemelen sulu sistem sondaj metodu tercih edilecektir.
  • Sondaj açımı sürerken zemin numuneleri alınır, sulu sistemse numuneler bakılarak suyun olup olmadığı tahmin edilir, havalı sistemde açılıyor ise zeminde su çıkması halinde sondaj da kullanılan hava suyu da yukarıya atacaktır.
  • Su sondajında suyun bulunması ve sondajın sonlandırılmasına karar verildiyse sondaj makinesinin boruları çıkartılıp pvc yada demir sondaj borusu indirilme işine geçilir. bu nokta en hassas olunması gereken noktadır. sondaj derinliği bu boruların metrajına göre hesaplanır. indiği mesafe kadar ödeme talep edilir.

 

       Dalgıç Pompa Seçimi

Kararlaştırılan yere sondajlama işlemleri tamimiyle bittikten sonra pompanın basma özelliği, gücü, etki alanı ve hidrolik basınç tespitlerinin ardından kuyu ya profesyonel kişiler tarafından motopomp’un vinç veya üçayak yardımı ile montaj edilerek istenilen su ihtiyacını karşılama işlemidir. Fakat bu işler yapılmadan önce kuyu ya inecek olan motopomp su basma borusunun enerji kablosu ve kontrol panosunun kuyunun tabii özelliklerine minimum maliyeti sağlayacak şekilde seçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde istenilen su ihtiyacı tam olarak alınamadığı gibi işletim esnasında işletim maliyeti artmakta, arıza durumunda ise fazla miktarda onarım maliyeti ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile bu yanlış seçimden dolayı hem siz müşterilerimiz hem de ülkemiz zarar etmiş olacaktır.

BİZİM SONDAJ dalgıç motor satış ve montajını profesyonel ekip ve kadrosu ile titizlikle yapmakta ve müşterilerine sattığı ürünlerde fabrika garantilerinin dışında şartsız olarak 1 (bir) yıl garanti vermektedir. Sondaj maliyetlerini düşürmek amacıyla var olan bir artezyen kuyusunun yeniden açma gereği duyulmadan, fiyatları minimuma indirmek üzere yapılan geliştirmelerdir. Çevremize duyarlı olmak adına var olan sondajlarımızı aktif etmek bazen daha kârlı olabiliyor, örneğin yapılaşmanın tamamlandığı tepe kent(toplu villalar çatalca)’te sondaj açma zor olabilir, sokakların bitirilmiş olması çevre düzenlemesinin tamamlanmasından dolayı eski kuyuları tespit edip aktif hale getirebiliyoruz.1) Suyun miktarı azalmış kuyularda ise farklı metotlar ile ilerleme yapmak yada asitli özel kimyasallarla tıkanmış gözenekleri açmak mümkündür.

Söküm esnasında ya da doğal afetlerden dolayı tıkanmış, üstü kapanmış kuyular yada dalgıç pompa ekipmanlarının kuyunun içerisinde sıkışmasından dolayı kullanılamaz hale gelmiş artezyenleri çeşitli plan projelerle aktif hale getirmek mümkündür.

Var olan sondaj kuyusunun derinleştirilmesi, genişletilmesi gibi işlemlerde sondaj bakımı ve geliştirme hizmeti sağlamaktayız.

  • Bilgilendirme; Görselde Özel Sondaj Köpüğü ile sondaj kuyusu temizliğini görüyorsunuz, basınçlı havanın yardımıyla dışarıya püsküren ise su, tortu ve birikmiş malzemelerdir. Bizim sondaj 35 yıllık sondaj tecrübesiyle sektöründe lider konumdadır. Hemen arayın. ÇATALCA OFİS  0212 789 49 17

bizi haritalarda görüntüleyin.