Yazar: pntyzlm 4 Mart 2021

CED Raporu

Bir yatırım gerçekleştirilmeden önce,çevreyle olan ilişkisinin incelendiği bir rapordur.Bu raporda işletmenin yatırım gerçekleştirilmeden önce yatırımın faaliyette olduğu süreçte ve yatırımın faalileyet ömrünün tamamlanmasından sonraki süreçte toprak,su,hava gibi çevresel etmenlerle olan ilişkisini detaylarıyla incelenmektedir.ÇED raporu ön ÇED raporu ve ÇED raporu olmak üzere ikiye ayrılır.Yatırımın kapasitesine göre çevre bakanlığının belirlemiş olduğu yönetmelikten hangi sınıfa girdiği tespit edilir ve buna göre ön ÇED ise yatırımın gerçekleştirildiği ilin resmi makamlarından alına olumlu görüşler neticesinde tamamlanır.yada ÇED kapsamına girer ise çevre bakanlığından alınacak görüşler esas alınır.ÇED raporu neticesinde “yatırımın çevresel etki değerlendirmesi olumludur veya olumsuzdur” şeklinde bir sonuç alınır.bu sonuç neticesinde yatırıma başlanabilir.

 

Firmamız ağırlıklı olarak  “yeraltı suyu arama” ruhsatı ve” yeraltı suyu kullanma” ruhsatı çıkartmaktadır.