Yazar: pntyzlm

Dalgıç Pompa Neye Göre Seçilir?

Dalgıç pompa neye göre seçilir? Dalgıç pompa çeşitli su kaynaklarından su ihtiyacının giderilmesi için kullanılmaktadır. Bu ürünün seçimi oldukça önemlidir. Öncelikle suyun debisi ve ihtiyaç duyulan basınç göz önüne alınmalı ve buna göre hareket edilmelidir. Maksimum verim alınan pompa çeşitleri daha uygun olmaktadır ancak pompanın amacına uyan büyüklükte olması gerekmektedir. Dalgıç pompaların tüketecekleri enerjiye göre seçim yapılması önemli bir noktadır.

Dalgıç pompanın uzun bir süre dayanaklı bir şekilde çalışması için gereken ısı şartları sağlanmalı, mümkünse yedek pompa bulundurulmalıdır. Çalışmanın devamlılığı için yedek pompa yerleştirilmeli, yaşanan herhangi bir arıza sırasında devreye otomatik olarak girebilecek şekilde tasarlanarak monte edilmelidir.

Dalgıç pompanın kullanılacağı kuyuya monte edilmeden önce kullanım amacı ve yerine uygunluğunun belirlenmesi önemlidir. Kuyu debisi ve pompanın debisi ile basma yüksekliğinin kullanım alanına uygunluğunun yanı sıra kuyunun temiz olması da gerekmektedir.

Dalgıç Pompa Nerede Kullanılır?

Dalgıç pompa işlenecek sıvı ya da ortamın içinde çalışan pompa türüdür. Bu ürünlerde motor pompa gövdesine bitişik monte un edilmektedir. Motorun etrafındaki su geçirmez muhafaza, kısa devreye sebep olabilen herhangi bir sıvının içeri girmesinin önüne geçerek zararlara karşı koruma amaçlı genellikle yağ ile doldurulmaktadır. Bağlantı yerlerin su ve hava geçirmeyecek şekilde izole edilerek sızdırmazlık sağlanmaktadır. Bu özellikleriyle dalgıç pompalar herhangi bir dış etkene maruz kalmadan çalışabilmektedir.

Dalgıç pompa kullanımı şu şekildedir;

  • Su ihtiyacını karşılama,
  • Sulama yapma,
  • Yağmurlama sistemleri,
  • Küçük çaplı keson ve derin kuyular,
  • Kuyu açma ve kanalizasyon temizleme,
  • Yer altı suyu seviye kontrolü ve tespit çalışmaları,
  • Isı pompası uygulamalarındaki temiz ya da az kirli suları basınçlandırılması,
  • Tüneller,
  • Süs havuzları ve fıskiyeler.

Dalgıç pompaların kullanım alanına göre farklı modelleri bulunmaktadır. Motor gücü, kademe sayısı ve kullanılan malzeme açısından değişkenlik göstermektedir. Temel olarak kademesine göre birbirlerinden farklılık gösterdikleri için kullanım amacına göre kademe sayısının varlığına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tek kademeli dalgıç pompaları genellikle drenaj, kanalizasyon çalışmalarında, kanalizasyon pompalama, genel endüstriyel pompalama, çamur pompalama ve havuz filtrelerinde kullanılmaktadır. Çok kademeli olanlar sondaj, mesken, belediye, ticari ve endüstriyel su çıkarma su kuyusu ve petrol kuyularında işlev görmektedir. Ayrıca deniz suyu işleme, arıtma tesisleri, alev geciktirici kablosu olduğu için yangına karşı, açık deniz sondaj külleri, maden susuzlaştırma ve asansör sistemlerinde de tercih edilmektedir.

Dalgıç Pompa Hangi Durumlarda Gereklidir?

Dalgıç pompa özellikle içme ve kullanma sularının elde edilmesinde gereklidir. Paslanmaz yapısıyla ve dayanıklı olmasıyla temiz su çekimi için oldukça uygundur. Mevcut kaynakların yetersiz olduğu zamanlarda ya da yer altı sularının çıkarılması gerektiği durumlarda kullanılmaktadır. Birikmiş sıvıların olduğu drenaj ve benzeri derinliğe sahip kuyulardan su çekmek için de dalgıç pompaya ihtiyaç vardır. Ayrıca konutların bodrum katlarında biriken suların çekilmesi için de bu ürüne başvurulabilmektedir.

Uzun ömürlü ve sağlam bir yapıda olmalarının yanı sıra suyun altında çalışabilir biçimde tasarlanmaları oldukça kullanılışlı olduklarını göstermektedir. Dalgıç pompanın başlıca özelliklerinden biri daldırılmış halde çalışacak şekilde tasarlanmalarıdır. Özel olarak havada çalışmak için tasarlanmamışsa tüm dalgıç pompalar su altında çalışabilmektedir.

Türüne Göre En İyi Dalgıç Pompa Hangisidir?

Dalgıç pompa türleri genel olarak su ve küçük katı cisimlerin çekilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu ürün suyun altında çalışabildiği için suyun kimyasal ve mekanik etkilerine karşı dayanıklılık gösterebilmektedir. Genellikle temiz su çekmek için kullanılan bu ürünlerin sığ kuyu ve derin kuyu pompaları olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Derin kuyu dalgıç pompa 7,5 metre ve üzerinde derinliği olan kuyu ya da tünellerden su pompalamak için kullanılmaktadır.

En iyi dalgıç pompa seçimini yaparken basılacak suyun miktarı ve çıkacağı yükseklik gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Otomatik olarak çalışanlar ya da durma özellikli olanlar oldukça kullanışlıdır.