Yazar: pntyzlm 2 Kasım 2022

Yer Altı Suyu İçmek İçin Güvenli Midir?

Yeraltı suyu, yeryüzünden yeraltına sızan suların burada bulunan gözenekli tabakaları ya da kireçtaşı olarak da bilinen kırıklı ve çatlaklı kayaçların içerisindeki boşlukları doldurmasıyla oluşmaktadır. Kaynak suları olarak da bilinmektedir. Yeryüzüne çıkmaları zamanla gerçekleşen bu sular doğal olmalarının yanı sıra pek çok madde de içerebilmektedir. Yer altında birikmiş su olduklarından biriktikleri alanın kayaç yapısı özelliklerini taşımaktadır. Bu alanlardaki kireçli taşlar suyun kireç oranını arttırabilmektedir. Böyle faktörler nedeniyle her yer altı suyu içilebilir özellikte kabul edilmemektedir.

Yer altı suyu içmek için güvenli midir? Hava kirliliğinin yaşandığı bölgelerdeki yer altı sularının içilmemesi önerilmektedir. Şehirleşmenin arttığı, atık ve kimyasal maddelerin yoğunluğu olduğu bölgelere yakın olduğunda da içilmesi güvenli olmamaktadır. Tarım yapılan alanlarda ve kalabalık bölgelerde tarım ve böcek ilaçları, endüstriyel atıklar gibi sebeplerle kuyudan gelen yer altı suyu sağlık açısından zararlı olabilmektedir.

Şehirden uzak yerlerde ve dağlarda çıkan yer altı sularının daha temiz olduğu kabul edilmektedir. Ancak içilmesi bu suların çıktıkları kaynağın temizliğine bağlıdır. Yer altı sularının insan sağlığına zarar vermemesi için arıtılması ve ayrıştırılması oldukça önemlidir. Bu suların saflığı da çeşitli testlerden geçirilerek anlaşılmaktadır.

Yer Altı Suyunu Tespit Etmek İçin Hangi Aletler Gereklidir?

Yer altı suyu tespiti dedektör sayesinde yapılabilmektedir. Yer altını tarayan dedektörler suyun seviyesini de tespit edebilmektedir. Suyun çok olduğu bölgelerde sondaj gibi yer altı su çıkarma işlemi yapılabilmektedir.

Tarlada Yer Altı Suyu Nasıl Bulunur?

Yüksek alanlara göre alçak yerlerde su olma ihtimali daha yüksektir. Suyun bataklık, göl ya da sızıntı halinde yüzeye çıktığı bölgeler burada yer altı suyunun olabileceğinin işaretidir. Bu işaretler üzerinden jeofizik mühendisleri bu bölgelerde cihazlar kullanarak topraktaki elektrik geçirgenlik oranına bakarak yer altı suyunun varlığını tespit edebilmektedir. Aynı zamanda suyun seviyesi hakkında da fikir sahibi olunabilmektedir.

Genellikle Hangi Topraklarda Daha Kolay Su Çıkar?

Bir bölgenin özellikleri orada yer altı suları varlığının göstergesi olabilmektedir. Çevreyi incelemek hangi topraklarda ve alanlarda su bulunabileceği hakkında fikir sahibi olmaya yardımcı olabilmektedir:

  • Bir bölgede kaynak suyunun olması yer altı suyunun olduğuna işarettir. Ancak bu kaynak suyunun yıl boyunca akıp akmadığı, ilkbahar mevsiminde kuruma durumu öğrenilmelidir.
  • Bir vadi tabanındaki kum ya da çakıl katmanlarında, bu katmanlar kil tabakaları tarafından örtülmüş tabakalarında yer altı suları bulunabilmektedir.
  • Kurak alanlarda yeşil kalan bölgelerde, sığ derinlikte olsa da yer altı suları çıkabilmektedir.
  • Akarsuların olduğu bölgelerde ve hayvanların su içtikleri arazilerde de görülebilmektedir.
  • Yer altı suları kum ocaklarının olduğu bölgelerin altında iyi akiferlerin olması sebebiyle bulunabilmektedir.