Yazar: pntyzlm 5 Mart 2021

Su Sondajında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Su sondajı açtırmadan önce sondaj açtıracağınız firmanın kapasitesini, yapabileceklerinin sınırlarını bilmek gerekir. Bir sondaj firmasının ekipmanlarının kalitesi kuyunun kalitesini de etkileyen faktörlerdendir. Suya ulaşmadan ekipmanları, tij (boruları) makinanın kapasitesinin sonuna geldiği zaman yapılan emeklerinde boşa gittiğinin belirtilerindendir.

Sondaj açtırırken iş bitiminde sondaj kuyusunun metrajının belirlenmesi unsuru indirilen borunun adet x metre şeklinde hesaplanması gerekir.
PVC sondaj boruları standart 4 metre şeklindedir. İşin hızlanması için 4+4 şeklinde birbirine vidalanarak iş bitimine hazır hale getirilir. 10 adet 8 metre toplam 80 metre yapar eğer 1 tane boru eksik inmiş ise kuyunun derinliği 72 metre olarak hesaplanır.

Sondaj Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ev, fabrika, tarım arazisi veya bahçe başta olmak üzere pek çok farklı alanda gerçekleştirilebilen sondaj işlemleri, ekonomik olmasından ötürü sıklıkla tercih edilmektedir. Su sondajı, uzman ekipler tarafından yapılmasının yanı sıra beraberinde es geçilmemesi gereken birçok önemli detayı getirmektedir. Bu bağlamda sondajda dikkat edilmesi gerekenler kesinlikle göz ardı edilmemeli, uzmanların yönlendirmelerine riayet edilmelidir. Sondajlar sırasında arazinin işleme uygunluğu mutlaka test edilmelidir. Eğer şartlar, sondaj işlemini karşılamıyor ise hemen alternatif yöntemlere geçilmelidir. Sondajların doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması için uzmanlardan destek alınmalıdır.

Doğru Sondaj Nasıl Yapılır?

Sondajların doğru yapılabilmesi için, işlemin yapılacağı alanın önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte sondaj yerine ulaşılabilirlik de göz ardı edilmemelidir. Doğru sondaj yöntemleri arasında öne çıkan önemli detay, belirlenen yerin heyelan ve sel gibi doğa olaylarından etkilenmeyecek bir konumda bulunmasıdır. Aksi durumda önüne geçilemeyecek felaketlerin yaşanmaması adına bu kurallara dikkat edilmelidir. Bu nedenle sondaj yapılacak olan alanda mutlaka gerekli etüt işlemi gerçekleştirilmelidir. Sondaj yapılacak olan yerin belirlenmesi, işlem sırasında kullanılacak olan ekipmanların türünü de belirlemektedir.

Sondaj Kuyusunda Su Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Toprak altından su çıkarma işlemi olarak bilinen sondajlar sırasında kuyu içerisinde su olduğu basit bir yöntemle anlaşılabilmektedir. Kompresör ile makineye bağlanan hortumun bir ucu sondaj yapılacak yere yöneltilmektedir. Bir dakika içerisinde 1500 ile 2000 darbe yapan tabanca, makineyi çalıştırarak hava enerjisi ile suları yukarı çekmektedir. Bu süreçte suyun metrajı da kolaylıkla ölçülebilmektedir.  Sondaj kuyusunda su olup olmadığı sırasında kullanılan yöntemler, arazinin koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Arazide gerekli etüt çalışmalarının yapılmadan sondaj işlemine başlanması verimliliği düşürmekle birlikte ekonomik açıdan çeşitli kayıplara neden olabilmektedir. Bu nedenle sondaj işlemleri alanında uzman kişiler tarafından yaptırılmalıdır.

Daha Verimli Su Sondajı Nasıl Yapılır?

Su sondajı işleminden daha çok verim alabilmek için özen gösterilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki mutlaka kendi alanında uzman bir su sondaj firması ile çalışılması gerekliliğidir. Bu sayede sondajlar sırasında oluşabilecek maddi veya zaman kayıpları büyük ölçüde engellenebilmektedir.

Verimli sondaj işlemi için işi üstlenen firmanın titizliğine mutlaka dikkat edilmelidir. Gerekli yeterliliklere sahip olan firmalar tarafından yapılan sondaj işlemleri daha verimli olurken, birçok alanda kişiye veya firmalara tasarruf sağlatabilmektedir. Daha önceden açılmış bir sondaj kuyusunun yakınlarına, analiz yaptırmadan işlem yaptırmak ekonomik olarak kişide kayıplara sebep olabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için uzman bir ekip tarafından analiz yapılması gerekmektedir. Birbirinden farklı jeolojik yapıdaki arazilerde yapılan sondaj teknikleri de bu doğrultuda değişebilmektedir. Verimli ve daha az maliyetli sondajların fiyatlarını bu bakımdan işlemin uygulandığı alanın türü belirleyebilmektedir.