Yazar: pntyzlm

Bir Sondaj Kuyusundan İçme Suyu Nasıl Sağlanır?

Bir sondaj kuyusundan içme suyu nasıl sağlanır? Sondaj kuyusundan içme suyu, kullanım ve sulama suyu çıkarılma işleminin ortak adı su kuyusu açma işlemidir. Bu işlem şebeke suyu yerine yeraltı suyu ile karşılandığında daha az maliyeti vardır. Suyun güvenli ve temiz bir şekilde çıkarılması oldukça önemli ve teknik bir durumdur. Bu işlem sırasında istenen genişlikte delgi aletleri kullanılmalıdır.

Sağlanmak istenen suyun ne kadar yoğunlukta çıkması isteniyorsa delgi ekipmanının da buna bağlı olarak geniş olması gerekmektedir. Zeminin delinmesinin ardından kuyunun güvenliği sağlanmalıdır. Ucuna filtre ile yabancı cisimleri içine almayan borular yerleştirilince suyun çıkacağı yol hazırlanmış olacaktır. Kuyu cidarı ve boruların iniş seviyesi çakıllarla doldurulmalıdır. Temiz suya ulaşmak için yeterince su çekilme işlemine geçilmeli ve son olarak kuyunun ağız bölümü betonla sağlam bir hale getirilmelidir.

Kuyu Suyu Biter Mi?

Kuyu suyu biter mi? Kuyu suyu, bakımı ve temizliği yapılmadığında kuyunun pompasındaki aşınma nedeniyle azalabilmekte, verimi ve kapasitesi düşebilmektedir. Çevresine yeni açılan kuyular ve su tablasındaki genel düşümler nedeniyle verim düşmesi yaşanabilmektedir. Ayrıca kuyudaki filtre açıklarının tıkanması da verimin düşmesine sebep olabilmektedir.

Kuyu Suyu Biterse Ne Yapılmalı?

Su sondajı işlemi yapılarak yeraltı sularının elde edildiği kuyu sularının veriminin sürekliliği için belirli aralıklara kuyu bakımının yapılması gerekmektedir. Kuyu suyunun bitmemesi ve veriminin devam etmesi için bakım ve temizlik oldukça önemlidir. Temizlik kuyudaki su miktarını arttırabilmekte, kuyu cidarındaki oksitlenmiş maddeleri dışarı atabilmektedir. Su kuyusundaki bakterileri giderebildiği gibi kuyuya aşırı kum dolmasını önleyebilmektedir. Bakım yapılmadığı taktirde kuyunun pompasında zamanla aşınma olmakta ve buna bağlı olarak kapasitesi azalmaktadır. Pompa uzun bir süredir kullanılıyorsa sökülerek kontrol edilmelidir. Kısa bir süredir kullanılmasına rağmen suyun veriminin düştüğü durumda ise pompa terse çevrilmelidir. Kuyu temizliği pompanın çektiği kum miktarını düşürebilmekte, dalgıç pompanın fanlarındaki aşındırıcı etkiyi azaltarak daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.

Bu işlemlerden sonra su verimsiz gelmeye devam ediyorsa dalgıç motorunun uçlarından ölçülmesi gerekmektedir. Sorun çözülmediyse kuyunun sökülerek pompa test edilmelidir. Pompa grubunda herhangi bir problem yoksa kuyu içerisinden yüksek barlı kompresörle kuyunun verimliliği kontrol edilmelidir.

Kuyu temizliğinde sık başvurulan bir diğer yol yüksek basınçlı ve debili kompresörle bakım ve temizlik yapmaktır. Bu işlem öncesinde kuyudaki pompa çıkarılarak borular yeniden indirilir. Yukarıdan kademeli bir şekilde kompresörle hava verilmeli ve temiz su gelene kadar devam edilmelidir.

Sondaj Kuyusu Çeşitleri Nelerdir?

Sondaj kuyusu, yeraltındaki doğal kaynakların elde edilmesi için zeminde yapılan işlemdir. Genel olarak sondaj kuyu çeşitleri su, petrol, enerji, maden ve temel olmak üzere beş tanedir.

Su sondajı su ihtiyacını karşılamak için yapılmaktadır. Hava ve çamur dolaşımı olmak üzere iki şekli bulunmaktadır. Zeminin sert ya da yumuşak olması hangisinin uygulanacağını belirlemektedir. Sert zeminlerde hava dolaşımı, yumuşak zeminlerde çamur dolaşımı uygulanmaktadır.

Petrol sondajı yer altındaki petrol kaynağının yerinin araştırılması ve tespit edilmesi için yapılmaktadır.

Enerji sondajı yerin çok derinlerinde oldukları için zor bir işlemdir. Jeotermal enerji kaynakları magma ve radyoaktiftik sonucunda oluşan sıcaklıkla ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak ısınan enerji suları konutların ısınması ve elektrik üretimi için kullanılmaktadır.

Maden sondajının üç yöntemi vardır. Eritme sondajı olarak bilinen yöntemi suda eriyebilen ve kurutma yoluyla sudan ayrılabilen tuz, soda ve kükürt gibi maddelerin çıkarılmasıdır. Havalandırma sondajı maden işletmelerinde galerilerin havalandırılması, uygun alanlardan yeraltına yapılan ve yüzeyle iletişimi sağlayan yöntemdir. Drenaj sondajı ise maden ocaklarında yapılan ve yeraltı sularının herhangi bir soruna sebep olmaması için drenaj çalışmalarının yapıldığı, bu suların çalışılan alandan uzak tutulmasını sağlayan işlemdir.