Yazar: pntyzlm 5 Mart 2021

Katodik Koruma Sistemi Sondajı

Yer altı su seviyesinin ölçümü, korozyon koruması, maden su seviyesi tespitleri gibi sebeplerden dolayı açılır.

Katodik Koruma Ölçümü ve Önemi

Daha kolay bir anlatımla metallerin korunması amacıyla yapılan ölçümlerdir. Hava ve suyla temas eden metaller belirli bir süre içerisinde korozyona ( Pas) uğrar. Metal yüzeyde oluşan korozyon, metalin yapısını bozarak çürümesine ve zamanla kullanım dışı kalmasına sebep olur. Bu tür durumlar metal kullanımının yoğun olduğu sektörlerde büyük bir risk oluştururken, aynı zamanda önemli bir mali külfete de sebep olmaktadır.

    • Su depoları ve tankların korunması
    • Doğalgaz, akaryakıt, su hatlarında koruma
    • Toprak veya tatlı su ile temas eden yapılarda
    • Toprak altında bulunan LPG ve akaryakıt tankları, gömülü şekilde kullanılmak istenilen çalışma konteynırları

 

Katodik Koruma Ölçümleri Nasıl yapılır?

Katodik koruma ölçümü uygulamalarında ölçü kutularının ölçüm kutup sayıları, uygulanılacak olan koruma sistemine göre farklılıklar göstermektedir. Genel olarak toprak altında veya tatlı su içerisinde bulunan yapılarda uygulanacak olan katodik koruma sisteminde potansiyel değer okunurken kullanılan referans elektrodu Bakır-Bakır Sülfattır.

Deniz içerisinde olan yapılarda Çinko elektrod kullanılırken, tatlı su içerisindeki yapılarda uygulaması yapılan katodik koruma sistemi potansiyel değer okumalarında, Gümüş- Gümüş klorür elektrodu referans olarak kullanılır.